Glossarissimo!
179.1K views | +0 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(CA) - Neolosfera: esquerda | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Neolosfera: esquerda | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Neolosfera: mascle alfa | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Neolosfera: mascle alfa | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - DICCIONARI BÀSIC D'ASTRONOMIA | Carme Mas i Soler

(CA) - DICCIONARI BÀSIC D'ASTRONOMIA | Carme Mas i Soler | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquesta plana té més de 630 vocables definits d'astronomia."

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Glossari | Escola de Cuina Gormand

(CA) - Glossari | Escola de Cuina Gormand | Glossarissimo! | Scoop.it

"Glossari de tècniques i recomanacions de cuina

Som una escola de cuina amb 30 anys d’experiència impartint classes presencials de 2 hores setmanals a Terrassa. En tot aquest període, el nostre alumnat ha estat molt important i fidel a l’escola i per això els nostres programes sempre han estat renovats i posats al dia adaptant les noves tecnologies, nous productes, sistemes de cocció actualitzats i, sobre tot transmetre la passió que sentim per l’art de la cuina."

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) (PDF) - El lexic del raim i del vi al Comtat | JOSEP-VICENT CASCANT I JORDÀ

(CA) (PDF) - El lexic del raim i del vi al Comtat | JOSEP-VICENT CASCANT I JORDÀ | Glossarissimo! | Scoop.it

"La manera com percebem el món condiciona, i molt, la forma com designem les coses. En principi, aquesta percepció de la realitat la percebem a través dels sentits, i aquests sentits es concreten en la capacitat que té l’ésser humà de descriure la realitat, l’entorn, descriure emocions, sentiments, afers, etc., mitjançant el llenguatge o en la capacitat innata que té l’ésser humà de comunicar-se. Aquesta comunicació es realitza, a banda d’altres formes, mitjançant la paraula o el mot. La paraula o mot són estudiats per la lexicologia, disciplina de la lingüística que s’ocupa de la competència lèxica del parlant, entesa com una habilitat dins de la competència del parlant. Aquesta competència lèxica del parlant és el resultat d’aprendre, de fer servir la llengua en actes comunicatius concrets, de desplegar el material lèxic dipositat al seu lexicó o el seu bagatge lèxic amb el corresponent vincle ..."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 45 pages

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Glossari instal·lacions solars fotovoltaiques | institutelpalau.com

(CA) - Glossari instal·lacions solars fotovoltaiques | institutelpalau.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"Els models energètics actuals estan en crisi i tothom parla de les energies renovables com una manera de contribuir a la sostenibilitat del medi natural sense renunciar als nivells actuals de producció i confort.

Actualment les polítiques econòmiques dels països més avançats aposten per maneres d'incentivar les energies renovables en contrast amb les energies tradicionals i no respectuoses amb el medi ambient. Dins d'aquestes energies renovables es troba l'energia solar fotovoltaica."

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Neolosfera: neocon | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Neolosfera: neocon | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Neolosfera: trail running | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Neolosfera: trail running | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) (PDF) - Manual d'estil per a la redacció de documents administratius | Govern de les Illes Balears

(CA) (PDF) - Manual d'estil per a la redacció de documents administratius | Govern de les Illes Balears | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest manual s'edita amb la voluntat decidida de contribuir a la modernització en el disseny de documents que sovint s'usen en la gestió administrativa de l’Ajuntament. De fet, els documents constitueixen l'instrument de formalització de les actuacions administratives i de comunicació dels òrgans de l'Administració local, en aquest cas, entre ells i amb persones físiques o jurídiques externes. Això fa que la fixació i difusió d'uns criteris més avançats de disseny, d'estil de redacció, etc, esdevenguin un suport decisiu per a la renovació administrativa. Amb tot, pretenem, doncs, oferir una aportació útil en el procés de configuració del model actual de documentació, a fi que s'unifiquin els criteris en totes les dependències municipals de l'Ajuntament de Son Servera i, per extensió, que serveixi de referència i de suport per a qualsevol usuari de la nostra Administració."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 29 pages

Shared by Núria de Andrés on Twitter

 
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Neolosfera: tio tia | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Neolosfera: tio tia | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Neolosfera: cirereta | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Neolosfera: cirereta | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Neolosfera: tolerància zero | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Neolosfera: tolerància zero | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Neolosfera: bagel | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Neolosfera: bagel | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) (ES) (PDF) - Vocabulari referent als rucs | albergassut.com

(CA) (ES) (PDF) - Vocabulari referent als rucs | albergassut.com | Glossarissimo! | Scoop.it

"Conceptes equins traduïts al Català
El coneixement i tracte amb els rucs t’ensenya la injustícia del vocabulari i els referents a aquesta espècie, possiblement més intel·ligent que els cavalls. Amb molta personalitat i decisions pròpies, els rucs són tossuts però no burros. És un animal valent, (més que el cavall) pensa i treu les seves conclusions. No vol treballar i preveu el que li espera dels homes. És protector i noble. Com a herbívor no té respostes violentes i davant de qualsevol pressió prefereix anar-se’n abans que enfrontar-s’hi. Actua de manera intel·ligent i sap valorar pacientment els possibles riscos."

Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 2 pages

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: sicav | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: sicav | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: olimp | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: olimp | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: mà dura | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: mà dura | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) (ES) - Calcs del castellà que podem evitar | Roser Canas Carbonel

(CA) (ES) - Calcs del castellà que podem evitar | Roser Canas Carbonel | Glossarissimo! | Scoop.it

"Animada com un gínjol per les vostres recerques,  faig una nova entrada en aquest tema continuant amb la lletra “F”.
Recordeu que estaré encantada de rebre qualsevol mena de comentari que considereu i, millor encara, si podeu enriquir i ampliar la selecció de barbarismes i ..."

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: florero | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: florero | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: comerç just | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: comerç just | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: divertimento | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: divertimento | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(ES) (FR) (IT) (EN) (CA) - Diccionari de circ | termcat.cat

(ES) (FR) (IT) (EN) (CA) - Diccionari de circ | termcat.cat | Glossarissimo! | Scoop.it

"El Diccionari de circ aplega més de cinc-cents termes pertanyents a les àrees temàtiques d’acrobàcia, aeris, equilibrisme, espectacle (i les subàrees de creació i posada en escena i interpretació), espai escènic (circ, escenari a la italiana, carrer) i gestió empresarial.
 Aquesta obra en línia posa a l’abast dels usuaris una selecció de termes del projecte més ampli sobre terminologia del circ, en curs d’elaboració. El TERMCAT ha volgut avançar la difusió parcial de les dades per a facilitar la consulta pública de la informació, que es considera ja prou avançada, amb la intenció d'anar completant-ne progressivament el contingut en actualitzacions posteriors amb la incorporació dels termes de la resta d’àrees temàtiques del diccionari.
 Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès, anglès i, en algun cas, italià i alemany, i, si escau, notes complementàries. Algunes fitxes també inclouen il·lustracions.
Per a l’elaboració d’aquest diccionari en línia el TERMCAT ha comptat amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya. Marta Garcia ha cedit la fotografia de la capçalera del diccionari."

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Glossari d'errades i dubtes freqüents en llenguatge administratiu universitari | Praxi lingüística, Universitat Rovira i Virgili

(CA) - Glossari d'errades i dubtes freqüents en llenguatge administratiu universitari | Praxi lingüística, Universitat Rovira i Virgili | Glossarissimo! | Scoop.it

"Glossari d'errades i dubtes freqüents en llenguatge administratiu universitari
Presentem a continuació una llista dels errors i les vacil·lacions més freqüents en el llenguatge administratiu universitari, amb la intenció de facilitar al PAS de la URV una consulta més ràpida i directa que la que requereixen els diccionaris i les gramàtiques. No cal dir, però, que animem els usuaris a ampliar la informació en obres més específiques i detallades.

El glossari està constituït per articles explicatius sobre acotació de significat, contraposició d'usos, etc., amb exemples il·lustratius quan és necessari. Les entrades es presenten en ordenació alfabètica discontínua pel primer mot, no pas pel principal, per agilitar la consulta (en aquest tipus d'ordenació, els signes no alfabètics van abans que els alfabètics, i els espais en blanc van abans que els altres dos tipus). Com que les formes correctes ja apareixen al diccionari, en general hem entrat la forma incorrecta; l'excepció la constitueixen les formes que apareixerien molt pròximes en l'espai. L'asterisc i el color vermell són els elements indicadors que una forma és rebutjable, i els podem trobar tant a l'entrada com als exemples. En el cas de les explicacions, solament es fa servir l'asterisc. A les entrades, l'asterisc només apareix davant les formes que són incorrectes en tots els casos. No en duen les que, tot i no pertànyer al llenguatge administratiu, són adequades en un altre àmbit de la llengua."

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(FR) (CA) (ES) (EN) - Glossari de l'espai europeu d'educació superior | upc.edu

(FR) (CA) (ES) (EN) - Glossari de l'espai europeu d'educació superior | upc.edu | Glossarissimo! | Scoop.it

"Les paraules clau per entendre l'EEES"

Stefano KaliFire's insight:

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(CA) - Nelosfera: xof | Observatori de Neologia (Obneo)

(CA) - Nelosfera: xof | Observatori de Neologia (Obneo) | Glossarissimo! | Scoop.it

"Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme."

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters