Glossarissimo!
182.3K views | +36 today
Glossarissimo!
Monolingual & multilingual resources & terminology for translators & interpreters... (glossarissimo.wordpress.com)
Your new post is loading...
Scoop.it!

(BG) - REACH — Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. - Безопасност и здраве при работа | EU-OSHA

(BG) - REACH — Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. - Безопасност и здраве при работа | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"REACH означава Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. Съгласно единната система за регистрация, оценка и разрешаване на химикали, информация относно рисковете, причинявани от веществата, и как те да бъдат управлявани, трябва да се предоставя в цялата производствена верига.
REACH задължава освен това дружествата или физическите лица, които използват химично вещество, само по себе си или в смес, в течение на своите индустриални или професионални дейности да предоставят информация на производителите на химикали или на Европейската агенция по химикали ЕСНА . Тези дружества се наричат потребители надолу по веригата. На потребителите надолу по веригата се пада ключова роля за подобряване на безопасното използване на химикалите, като прилагат безопасно използване в своя обект и съобщават съответна информация на доставчиците и клиентите си.
Този регламент е пряко свързан и с Регламента за класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси (КЕО), установяващ предупреждения и пиктограми за опасност и превенция, които са важен източник на информация за защита на работното място."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(BG) - CLP — Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси - Безопасност и здраве при работа | EU-OSHA

(BG) - CLP — Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси - Безопасност и здраве при работа | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

Регламент (ЕО) 1272/2008 за CLP (класифициране, етикетиране и опаковане) привежда предходното законодателство на ЕС в съответствие с GHS (Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали) — система на ООН за идентифициране на опасни химикали и информиране на потребителите относно тези опасности. Той има препратки и към законодателството за REACH

  • Регламент (ЕО) № 1272/2008 
  • Законодателство за REACH 
more...
No comment yet.
Scoop.it!

(ES) (EN) (DE) (FR) (EL) (BG) (PT) (PDF) - Dictionary of tourism | LID Editorial Empresaria

Translators:

  • English: Jeanne Bracken
  • German: Lothar Jurk
  • French: Olivier Saint-Germes
  • Greek: Christina Karkania
  • Bulgarian: Paun Redzhev and Krasimir Stankov
  • Portuguese: Sociedade Portuguesa de Inovação - Consultadoria - Empresarial e Fomento da Inovação, S.A
Stefano KaliFire's insight:

PDF file, 148 pages

Shared by Núria de Andrés on Twitter

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(BG) - Най-често използваните правни съкращения | Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

(BG) - Най-често използваните правни съкращения | Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите | Glossarissimo! | Scoop.it

"Най-често използваните правни съкращения"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(BG) - Наредба № 6 за транскрипция и правопис на чужди географски имена — Уикиизточник

(BG) - Наредба № 6 за транскрипция и правопис на чужди географски имена — Уикиизточник | Glossarissimo! | Scoop.it

"НАРЕДБА № 6

от 12 юни 1995 г. за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език

на министъра на териториалното развитие и строителството, обн., ДВ, бр. 60 от 4 юли 1995 г., доп., бр. 72 и 106 от 1995 г., бр. 4 от 1999 г."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(BG) (PDF) - Ръководство за кампанията — Здравословни работни места — управлявай стреса! | healthy-workplaces.eu

(BG) (PDF) - Ръководство за кампанията — Здравословни работни места — управлявай стреса! | healthy-workplaces.eu | Glossarissimo! | Scoop.it

"Основната задача на кампанията за периода 2014—2015 г., „Здравословни работни места — управлявай стреса!“ е да повиши осведомеността за стреса и психосоциалните рискове на работното място и да насърчи работодателите, ръководителите, работниците и техните представители да работят съвместно за управлението на тези рискове.

В Ръководството за кампанията са представени основните принципи и цели на кампанията. Включени са определения на стреса и психосоциалните рискове и са дадени полезни факти и цифри, които да ви помогнат в дейностите ви за повишаване на осведомеността."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(BG) - Европейско законодателство относно безопасността и здравето — Безопасност и здраве при работа | EU-OSHA

(BG) - Европейско законодателство относно безопасността и здравето — Безопасност и здраве при работа | EU-OSHA | Glossarissimo! | Scoop.it

"Широк набор от мерки на Общността в областта на безопасността и здравето при работа са приети на основание на член 153 от Договора за функционирането на Европейския съюз (преди: член 137 от Договора за ЕО). Европейските директиви са правнообвързващи и трябва да бъдат транспонирани в национални закони от държавите-членки."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(BG) - Корективен речник на чужди думи в българския език | uni-sofia.bg

(BG) - Корективен речник на чужди думи в българския език | uni-sofia.bg | Glossarissimo! | Scoop.it

"Добре дошли на сайта на първия електронен корективен речник на чужди думи в българския език. Речникът бе подготвен в резултат на научен проект през 2012 г. от екип преподаватели филолози от Софийски университет "Св. Климент Охридски" и издаден от Университетското издателство с печатница "Св. Климент Охридски". Речникът съдържа около 400 от най-често срещаните лексеми, чиято употреба често е некоректна. Посочено е тяхното правилно значение, както и правилното им използване.

Целта на настоящия сайт е да предостави на Вашето внимание както вече издадените в хартиен вариант речникови статии за лексеми, в чиято употреба най-често сме установили грешки, така и тяхното своевременно актуализиране и допълване. Сайтът е предназначен за всеки, който държи на правилното използване на книжовния български език и на навлезлите или навлизащи в него чужди думи.

Надяваме се, че ще бъдем полезни на всеки, който държи да знае какво всъщност говори и пише!

Нашият екип Ви желае приятно и успешно ползване на Речника. И тъй като езикът е изключително бързо развиващо се средство за общуване, ще разчитаме на обратната връзка с Вас, както в коментарите, така и чрез формата за контакт, която ще намерите в сайта."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(BG) - Институтът за български език при БАН предоставя свободен достъп до Речника на българския език | bnr.bg

(BG) - Институтът за български език при БАН предоставя свободен достъп до Речника на българския език | bnr.bg | Glossarissimo! | Scoop.it

"По повод на 24-ти май Институтът за български език при БАН за първи път предоставя свободен онлайн достъп до съдържанието на многотомния Речник на българския език, който е най-големият и представителен тълковен речник на българския език. Досега са издадени 14 тома (до буква П включително), които включват общо 112 686 заглавни думи, съобщи БТА. Речникът е достъпен на адрес http://ibl.bas.bg/rbe и ще бъде допълван с всяко ново издание.

За Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост Институтът за български език днес откри в Централното фоайе на БАН изложбата "По стъпките на учителите", посветена на ..."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MULTI) (PDF) - Project "Less Dust in the workplace" | efbww.org

(MULTI) (PDF) - Project "Less Dust in the workplace" | efbww.org | Glossarissimo! | Scoop.it

"From May 2009 to April 2010, the European Social Partner organisations for the woodworking sectors (EFBWW and CEI-Bois) together with A. USL 7, a prevention institute from Siena, Italy, carried out a joint project on better prevention against exposure to wood dust. Exposure to wood dust is still one of the main health hazards in all our sectors. This was recognised by all project partners, who also shared the view that successful prevention is only possible based on a holistic approach. As a consequence, the project partners not only collected good practice examples for various aspects of a prevention strategy but they also organised meetings with machine producers and evaluated how the process of standardisation could be influenced. 

In a joint declaration, the project partners underlined the possible health effects of wood dust, including its carcinogenic potential, and stressed that further efforts for better prevention are necessary, including initiatives at European level. This should also include a continued dialogue between producers and users of wood-processing machinery, aimed at improving the process of standardisation.

----------------------------------------------

Brochure Less Dust
Download English version.
Download French version.
Download German version.
Download Italian version.
Download Spanish version.
Download Dutch version.

Download Bulgarian version
Download Croatian version
Download Lithuanian version
Download Polish version
Download Romanian version
Download Turkish
 version"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(BG) (LA) - Латинско-български юридически речник | R. Valtcheva

(BG) (LA) - Латинско-български юридически речник | R. Valtcheva | Glossarissimo! | Scoop.it

"Латинско-български юридически речник - R. Valtcheva"

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(BG) (PDF) - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30  ноември 2009  г. относно козметичните продукти | europa.eu

"Козметичните продукти могат да включват кремове, емулсии, лосиони, гелове и масла, предназначени за кожата маски за разкрасяване, оцветени основи (течности, пасти, пудри), пудри за гримиране, пудри за след баня, хигиенни пудри, тоалетни сапуни, дезодорирани сапуни, парфюми, тоалетни води и одеколони, продукти за вана и душ (соли, пени, масла, гелове), депилатори, дезодоранти и средства срещу изпотяване, оцветители за коса, продукти за къдрене, изправяне и фиксиране на коса, втвърдители за коса, почистващи продукти за коса  (лосиони, пудри, шампоани), кондициониращи продукти за коса (лосиони, кремове, масла), фризьорски продукти (лосиони, лакове, брилянтин), продукти за бръснене (кремове, пяна за бръснене, лосиони), грим и продукти за почистване на грим, продукти предназначени за прилагане на устните, продукти за зъбите и устната кухина, продукти за грижа и лакиране на нокти, продукти за външна интимна хигиена, продукти за слънчеви бани, продукти за тен без слънчево въздействие, продукти за избелване на кожата и продукти срещу бръчки."

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(MULTI) – Online Textile Dictionary - Multimedia and internet guide for international textile trade | texsite.info

(MULTI) – Online Textile Dictionary - Multimedia and internet guide for international textile trade | texsite.info | Glossarissimo! | Scoop.it

"Online Textile Dictionary (Multimedia and internet guide for international textile trade) – 16 languages, 2000 terms, hundreds of pictures – Dizionario tessile online – Textilní výkladový slovník – Textilwörterbuch mit Sacherklärungen – Diccionario textil – Textilný výkladový slovník – Dicionário de definições do ramo têxtil – Dictionnaire explicatif des termes textiles – Tekstilni razlagalni slovar – Textilipari magyarázó szótár – Tekstilinis aiškinamasis žodynas – Włókienniczy słownik opisowy – Dicţionar textil online – Интернет терминологичен речник в областта на текстила – Online Λεξικό Κλωστοϋφαντουργίας – İnternet Erişimli Tekstil Sözlüğü"

Stefano KaliFire's insight:

Languages: CS - EN - DE - ES - SK - PT - FR - SL - HU - LT - PL - RO - BG - EL - TR - IT 

more...
No comment yet.
Scoop.it!

(EN)-(BG) - английско-български юридически речник

(EN)-(BG) - английско-български юридически речник | Glossarissimo! | Scoop.it

"ENGLISH-BULGARIAN LAW DICTIONARY -- АНГЛИЙСКО - БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ РЕЧНИК."

more...
No comment yet.
Curated by Stefano KaliFire
Monolingual & Multilingual Resources & Terminology 4 Translators & Interpreters