Adnoddau Mathemateg
1.4K views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Guided Reasoning

Guided Reasoning | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Liwsi Harries's insight:

Dyma set o adnoddau i'w defnyddio ar gyfer cyfleoedd i ddatblgyu sgiliau rhesymu disgyblion. Cysylltwch gyda mi os hoffech dderbyn yr adnoddau drwy cyfrwng y Gymraeg

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Gemau Ymarfer - Maths Champs - maths games for kids

Gemau Ymarfer - Maths Champs - maths games for kids | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Maths Champs is a new free maths service from Pearson. All games are created for use in the classroom and at home and help kids to sharpen their maths skills, get better results and enjoy learning.
Liwsi Harries's insight:

Gemau ar gyfer galw ffeithiau i gof, ac ymarfer sgiliau cyfrifo. Tair adran fesul oedran 5-7, 7-9 a 9-11.

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

BethEMATEG

BethEMATEG | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Liwsi Harries's insight:

Mae'r wefan hon yn darparu pwerbwyntiau parod ar gyfer gofynion CA2 a CA3. Mae hefyd cyfres o CDau y gellid eu prynu. Adnodd defnyddiol i'w rhannu gyda rhieni o bosib?

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

TES iboard: Interactive activity finder

TES iboard: Interactive activity finder | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Find the perfect interactive activity for your English, geography, history, ICT, maths, RE or science class.
Liwsi Harries's insight:

Nifer o adnoddau yn rhad ac am ddim, i'w defnyddio ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol. Mae angen tipyn o bori drwy'r wefan, a dylid nodi bod angen tanysgrifiad (subscription) ar gyfer rhai adnoddau.

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

The Math Worksheet Site.com -- Telling Time

The Math Worksheet Site.com -- Telling Time | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Liwsi Harries's insight:

Gwefan sy'n galluogi chi i greu clociau amrywiol a gwahaniaethol - gallwch ddewis o'r gloch, hanner awr/chwarter awr wedi/i, fesul 5 munud, fesul 1 munud. Defnyddiol ar gyfer creu cyflwyniadau rhyngweithiol, neu weithgareddau i ddisgyblion.

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Multiplication Facts Puzzle

Multiplication Facts Puzzle | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Liwsi Harries's insight:

Pos syml ar gyfer ymarfer ffeithiau tablau, ond hefyd i'w ddefnyddio i ddatblygu sgiliau rhesymu, gan ddefnyddio'u gwybodaeth o'r berthynas gyda'r broses rhannu.

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Patrymau

Patrymau | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Liwsi Harries's insight:

Cyfle i ddisgyblion greu patrymau sy'n ail adrodd a phatrymau sy'n gymesur. (sgriniau gwahanol ar gael)

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Banana Hunt - estimating angles

Banana Hunt - estimating angles | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Liwsi Harries's insight:

Rhaid creu yr ongl a ddangosir. Byddwch yn ennill mwy o fananas yr agosaf ati y cewch chi'r ateb!

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Asgwrn i'r Ci (Gweithgaredd Sgwar 100) Give the Dog a Bone

Asgwrn i'r Ci (Gweithgaredd Sgwar 100)  Give the Dog a Bone | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Liwsi Harries's insight:

Gweithgaredd Sgwar 1- 100

Rhaid darganfod y sgwar cywir i rhoi asgwrn i'r ci!

Rhaid darganfod 10 asgwrn mewn 1 munud!

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Power Lines (1)

Power Lines (1) | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Liwsi Harries's insight:

Gem syml (ond heriol) i ddatblygu sgiliau rhesymu gyda cyfansymiau rhifau

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Splat Square / Sgwar Sblat! (1-100)

Splat Square / Sgwar Sblat! (1-100) | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Liwsi Harries's insight:

Adnodd Rhyngweithiol - Sgwar 100 gwag - gallwch gwestiynu disgyblion i ddarganfod ble mae'r rhifau'n gorwedd. Ble mae un yn llai na 100, os mae 37 fan hyn, ble mae 46 - sut ydych yn gwybod? Beth sy'n arbennig am y golofn yma o rifau?

more...
Josie Spencer's curator insight, March 22, 7:00 AM

Adnodd Rhyngweithiol - Sgwar 100 gwag - gallwch gwestiynu disgyblion i ddarganfod ble mae'r rhifau'n gorwedd. Ble mae un yn llai na 100, os mae 37 fan hyn, ble mae 46 - sut ydych yn gwybod? Beth sy'n arbennig am y golofn yma o rifau?

Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Rhaglenni Gordon's - i'w lawrlwytho am ddim! (neu gellir eu defnyddio ar-lein)

Rhaglenni Gordon's - i'w lawrlwytho am ddim! (neu gellir eu defnyddio ar-lein) | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Liwsi Harries's insight:

Mae nifer o'r rhaglenni yma ar agel ar CD 2013. Er hynny, dyma gasgliad ychwanegol o raglenni ar gyfer addysgu cysyniadau Mathemateg o ddosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 6 (a thu hwnt!)

(Bwriedir eu lawrlwytho yn ganolog, a'u dosbarthu maes o law)

more...
Rhian Arch Rees's curator insight, November 18, 2014 7:01 AM

Mae nifer o'r rhain ar gael ar CD Ceredigion 2013. Er hynny, dyma gasgliad ychwanegol o raglenni ar gyfer addysgu cysyniadau mathemateg o ddosbarth derbyn hyd at ddiwedd CA3.

 

Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Nets (3D Models) :: Free Customisable Printable :: SEN Teacher :: Free Teaching Resources

Nets (3D Models) :: Free Customisable Printable :: SEN Teacher :: Free Teaching Resources | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Quickly print blank nets for common 3D shapes.....
Liwsi Harries's insight:

Rhwydi siapiau 3D cyffredin, medrwch greu rhai eich hunain hefyd (angen Flash Player 15.0)

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Simple Scales - DERBYN - compare bears - darllen graddfa hyd at 10

Simple Scales - DERBYN - compare bears - darllen graddfa hyd at 10 | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Liwsi Harries's insight:

Pwysau pob arth yn wahanol - cyfleoedd i osod heriau, datrys problemau, drwy gyfrwng rhyngweithiol, er mwyn addysgu darllen graddfa

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Gyda gofal......... WorksheetWorks.com (mwy na dim ond taflenni gwaith!)

Gyda gofal......... WorksheetWorks.com (mwy na dim ond taflenni gwaith!) | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
The premier web service for creating professional educational resources. Used by teachers and parents around the world.
Liwsi Harries's insight:

Mae hon yn wefan sydd yn hysbysebu taflenni gwaith. Fodd bynnag, gellir defnyddio'r adnoddau i drafod strategaethau adio, er enghraifft - beth yw'r ffordd mwyaf effeithlon o adio'r rhifau ar y rhes dop - ai talgrynnu, ad-drefnu a chanfod bondiau rhif, dosrannu i ddegau ac unedau .......... y DRAFODAETH sydd yn bwysig! :)

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Maths Games for KS2: designed by a teacher for teachers - Mathsframe

Maths Games for KS2: designed by a teacher for teachers - Mathsframe | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Mathsframe has more than 170 free interactive maths games. All resources are designed, by an experienced KS2 teacher, to help children to visualise numbers, patterns and numerical relationships and to develop their mathematical thinking.
Liwsi Harries's insight:

Adnoddau di-ri, yn modelu nifer o gysyniadau a chyfrifiadau Mathemategol - gwych!

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Difference Between Two Times

Difference Between Two Times | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
It is sometimes important to be able to work out the difference between two times. For example, you may need to know how long you are going to have to wait between buses or how long a journey will take. This set of activities will help you with your ability to work out the answers.
Liwsi Harries's insight:

Edrych ar amserlenni, a modelu'r gwahaniaeth rhwng dau amser drwy ddefnyddio llinell rif.

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Mostly Postie

Mostly Postie | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Liwsi Harries's insight:

Rhaid pwyso llythyr neu barsel, darllen y graddfa yn gywir, a dewis unedau o fesur (g neu kg) 3 lefel gwahaniaethol.

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Bricks

Bricks | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Liwsi Harries's insight:

Ffeithiau adio a thynnu, gwaith rhesymu a deall y broses gwrthdro er mwyn darganfod y rhifau coll (4 lefel gwahaniaethol)

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Amser - cyfateb analog a digidol (i'r funud)

Amser - cyfateb analog a digidol (i'r funud) | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Liwsi Harries's insight:

Llusgwch y clociau digidol at y cloc analog cyfatebol.

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Cloc Dosbarth

Cloc Dosbarth | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Liwsi Harries's insight:

Cloc analog neu ddigidol - adnodd ay'n hwyluso'r broses o ddweud yr amser. Gallwch gyfrif ymlaen neu yn ol fesul 1/5/15/30 munud, neu symud y cloc ymlaen neu yn ol fesul awr

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Grid Adio (Lefel 1 - cyfansymiau llai na 50)

Grid Adio (Lefel 1 - cyfansymiau llai na 50) | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Liwsi Harries's insight:

Lefel 1 - Rhoddir y cyfanswm, rhaid dewis adio dau rif, o'r grid er mwyn gwneud y cyfanswm. (Mae Lefel 2 a 3 ar gael hefyd)

more...
No comment yet.
Scooped by Liwsi Harries
Scoop.it!

Cynhyrchydd Rhifau ar Hap - Random Number Generator

Cynhyrchydd Rhifau ar Hap - Random Number Generator | Adnoddau Mathemateg | Scoop.it
Liwsi Harries's insight:

Gallwch fewnbynnu'r ystod o rifau (rhifau cyfan yn unig) a gallwch ddewis sawl rhif hoffech i'r rhaglen eu cynhyrchu. Defnyddiol ar gyfer gwaith pen ac edrych ar batrymau mewn casgliad o rifau,

more...
No comment yet.