Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills
6.7K views | +0 today
Follow
Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills
Theoretische achtergrondinformatie van de aspecten Werkconcept Critical Skills
Curated by Els Snels
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

The Flip: End of a Love Affair

The Flip: End of a Love Affair | Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills | Scoop.it

Most teachers who opt for the flipped classroom strategy are not pursuing a student-centered approach to learning. The traditional model is simply being reversed.

 

info via @singlestepslearning 

more...
No comment yet.
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

Leren in een digitale wereld. Oratie van S. Brand-Gruwel

Klik op de link om de volledige oratie te kunnen lezen:

 

http://www.ou.nl/documents/13546/923649/Leren-in-een-digitale-wereld-door-Prof-dr-F-L-J-M-Brand-Gruwel.pdf

 

Deze achtergrondindormatie sluit aan bij www.criticalskills.nl

Zie ook bij de dimensies/visies op leren en de Leerloops.

more...
No comment yet.
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

7 Skills students need for their future

Dr. Tony Wagner, co-director of Harvard's Change Leadership Group has identified what he calls a "global achievement gap," which is the leap between what eve...

via @hesterij 

more...
No comment yet.
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

To succeed as a 21st-century worker, you’ll need these new skills - University of Phoenix

To succeed as a 21st-century worker, you’ll need these new skills - University of Phoenix | Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills | Scoop.it

Today’s business owners value workers with broad skill sets. Check out the top 10 skills employers are looking for in 21st-century workers.

via @21stcskills 

more...
No comment yet.
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

Hoe het gedrag van de manager de bedrijfscultuur bepaalt en daarmee de problemen...

Hoe het gedrag van de manager de bedrijfscultuur bepaalt en daarmee de problemen... | Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills | Scoop.it

info via @karindoms

more...
No comment yet.
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

Leren in een digitale wereld. Oratie prof. Brand-Gruwel.

 

Klik op onderstaande link:

http://www.ou.nl/documents/13546/923649/Leren-in-een-digitale-wereld-door-Prof-dr-F-L-J-M-Brand-Gruwel.pdf

 

Deze informatie past bij de visies op leren van het Werkconcept Critical Skills.

www.criticalskills.nl

 

Uitgangspunt Dimensies voor leren: wie, wat, waar, wanneer. 

more...
No comment yet.
Rescooped by Els Snels from TPACK in het onderwijs
Scoop.it!

Educational Technology and Mobile Learning: The 33 Digital Skills Every 21st Century Teacher should Have

Educational Technology and Mobile Learning: The 33 Digital Skills Every 21st Century Teacher should Have | Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills | Scoop.it

via @michelboer


Via Steve Wheeler , michaelhendriks, Michel Boer
more...
GIBS Information Centre / GIBSIC's curator insight, January 31, 2013 1:07 AM

Applies student-levels for tech requirements, also HE

Kathryn LeGrove's curator insight, July 21, 2013 8:46 PM

hope this helps

Miep Carstensen's comment, September 17, 2013 6:52 PM
very useful information with links to delve further and learn vital skills
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

Denkvaardigheid - De CoRT-methode

Denkvaardigheid - De CoRT-methode | Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills | Scoop.it
Het biedt voordelen om les te geven in denkvaardigheid. Leerlingen leren daardoor kritischer te denken.
more...
No comment yet.
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

Hoogleraar: digitale tijd dwingt onderwijs zich opnieuw uit te vinden - Open Universiteit

Hoogleraar: digitale tijd dwingt onderwijs zich opnieuw uit te vinden - Open Universiteit | Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills | Scoop.it

We leven in een digitale wereld en om in deze wereld te kunnen functioneren, moeten we digitaal vaardig zijn. Dat stelt het onderwijs voor de uitdaging om digitaal vaardige leerlingen af te leveren.

info via @remcopijpers 

more...
No comment yet.
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

Mieke van Stigt: ‘Ouderbetrokkenheid’ doet groot onrecht aan ouders

Mieke van Stigt: ‘Ouderbetrokkenheid’ doet groot onrecht aan ouders | Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills | Scoop.it

Ouderbetrokkenheid bestaat al lang. Het wordt tijd dat de school en de minister dat serieus gaan nemen.

info via @miekevanstigt 

more...
No comment yet.
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

5 Critical Mistakes Schools Make With iPads (And How To Correct Them)

5 Critical Mistakes Schools Make With iPads (And How To Correct Them) | Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills | Scoop.it

While we’ve witnessed many effective approaches to incorporating iPads successfully in the classroom, we’re struck by the common mistakes many schools are making with iPads, mistakes that are in some cases crippling the success of these initiatives.

info via @sanverbruggen 

more...
No comment yet.
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

Filosoferen met kinderen via @filosofiejuf

 

Kinderen hebben een hoop vragen. Zo veel dat het soms ook wel eens vermoeiend is. Vaak vinden ouders die vragen ook leuk. Ze kunnen deze beantwoorden met hun kennis. Het beantwoorden van vragen vinden veel mensen zo belangrijk dat het de basis van het Nederlandse onderwijssysteem is geworden. Het doel is dan eigenlijk het doen verdwijnen van vragen.

Filosoferen echter draait de hele boel om. Door met kinderen te filosoferen wil je juist vragen oproepen waardoor het kind zelfstandig en kritisch leert nadenken zodat het zonder specifieke kennis tot diverse inzichten kan komen.

"Het is niet goed als we teveel handige dingen uitvinden want dan worden we lui en komen we nooit meer buiten en dat is heel ongezond."

"Het maakt niet uit of je iets mooi of lelijk vindt, dat is maar wat iemand vindt. Dat is niet waarom iets iets is."

"Het begin van dat wriemelding zijn de verschillende deeltjes. Je kunt het in stukjes breken, en elk stukje heeft een begin."

"Ik heb een nerd getekend want die vind ik cool want die is in elk geval wel zichzelf."

"Als ik niet eerlijk ben geweest dan kan ik niet genieten dus dan kan je beter eerlijk zijn dan geniet je meer."

"Als je geen gevoel hebt dan ben je een ding, een stoel heeft geen gevoel. "

Deze uitspraken komen uit gesprekken die over onderwerpen gingen als de ruimte, oneindigheid, kunst, keuzes, taal, nuttigheid, zwervers, dilemma’s, gevoel, dieren etc. De thema’s hebben een ding gemeen: ze zetten aan tot nadenken als je ze met de juiste stimulus introduceert in de groep.

Waarom zou je gaan filosoferen?

Kritisch kunnen denken komt bij elk beroep en wat je ook gaat doen in het leven van pas. Al is het maar op het moment dat je een stembiljet gaat invullen. Filosoferen doet een appèl op alle denkvaardigheden zoals bijvoorbeeld oorzaak-gevolgrelaties formuleren, herkennen van deel-geheelrelaties, herkennen van drogredeneringen en logisch denken.

(1)

Ik en de wereld

Filosoferen is ook een sociale activiteit. Kinderen leren luisteren, elkaar respecteren en zich verplaatsen in de positie van een ander. Daarnaast kan het vormend werken: kinderen ontdekken hoe ze over de wereld denken, leren deze gedachten beter verwoorden en ze leren deze uit te durven spreken. Het levert dus een bijdrage aan de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld op het terrein van mens en samenleving.

Taalontwikkeling

Ook voor de taalontwikkeling is filosoferen essentieel en sluit naadloos aan op de kerndoelen van het mondeling onderwijs Nederlands.

(2)

In een filosofisch gesprek moet je immers woorden geven aan je mening. En als je die woorden nog niet hebt, dan moet je ze leren. Door je uit te drukken in woorden die net niet uitdrukken wat je wil zeggen maar waar een ander door erop te reageren je toch dat woord leert dat je nodig had. Je leert dus ook luisteren, niet gewoon luisteren, maar begrijpend luisteren. Wat zegt de ander nou echt, wat bedoelt hij en ben ik het met hem eens?

Het filosoferen vergroot en nuanceert ook het taalbegrip. Een groot deel van een filosofisch gesprek wordt nogal eens gewijd aan het onderzoeken van wat nou echt de betekenis van een woord is. Bijvoorbeeld wat is vrijheid of vriendschap?

Je kunt het zomaar een half uur hebben over wat het verschil is tussen twee begrippen die bijna hetzelfde betekenen, bijvoorbeeld het verschil tussen luisteren en horen.

Taal is niet alleen een middel om te filosoferen maar ook een interessant onderwerp om over na te denken. Wat is taal eigenlijk? Wie is de baas van taal? Mag je zomaar nieuwe woorden verzinnen? Wat is het nut van taal? Wat is de invloed van taal op onze gedachten? Of de vraag: waarom kunnen mensen niet met dieren praten? Omdat je in een filosofisch gesprek al je uitspraken moet onderbouwen leer je je bovendien heel precies uit te drukken.

Vrije denkruimte

Bovenal kan het filosoferen een heerlijk vrij gevoel geven. Er bestaan namelijk geen foute antwoorden en je hebt er geen kennis voor nodig, alleen je hoofd. Iedereen heeft een hoofd.

Kringgesprek

Een filosofisch gesprek met kinderen is geheel anders dan een gewoon kringgesprek. Veel mensen noemen een goed gesprek met het grootste gemak een filosofisch gesprek. Maar een filosofisch gesprek is weliswaar een goed gesprek maar andersom is dat niet perse het geval.

Kenmerkend

Wat is nu zo kenmerkend aan een filosofisch gesprek? Ten eerste ontstaat het gesprek vanuit een filosofische vraag. Een vraag die je alleen door secuur denkwerk kunt beantwoorden. Het antwoord vind je dus niet op Wikipedia.

Fantasie

Dat er met filosoferen gebruik wordt gemaakt van het vrije denken is geen vrijbrief voor lekker eindeloos fantaseren. Het is geen kwestie van een gekke vraag stellen en meedeinen met de fantasieantwoorden die kinderen dan geven. Dus als een kind zegt dat we helemaal niet zeker weten dat er geen gekkekleurenhonden bestaan vraag je vervolgens niet hoe die honden er dan uit zouden zien maar waarom je niet zeker kunt weten dat er gekkekleurenhonden bestaan.

Mening

Meningen worden tijdens het filosoferen gebruikt als startpunt van het denken en zijn niet het doel. De mening op zich is ondergeschikt, wat belangrijk is zijn je argumenten. Kloppen deze ook echt, spreken deze niet tegen, zijn ze logisch, zijn ze gebaseerd op waarheden of op vooronderstellingen, etc.

Emoties

In een gewoon kringgesprek is de expressie van emoties en gevoelens vaak belangrijk. Bij het filosoferen is je gevoel net als je mening een startpunt. Wat voor universele uitspraken kun je doen naar aanleiding van dat individuele gevoel? Hoe kun je vanuit die verschillende, vergelijkbare concrete ervaringen een abstracte theorie vormen?

Denken

Filosoferen draait dus om het kritisch denken en logisch redeneren. Daarbij zoekt de onderzoeksgroep voortdurend naar vooronderstellingen van gangbare meningen zodat ze kritische burgers kunnen worden.

Wanneer dan en waarvan?

Filosoferen dient dus zoveel doelen dat het eigenlijk een wekelijks terugkerende activiteit zou moeten zijn. De tijd ervoor kunt u vinden door er een kringgesprek voor op te offeren. Tijd en/of budget is er ook te vinden bij burgerschapsvorming en humanistische vorming. Dat voor de faciliterende kant.

Hoe dan?

Maar hoe zit het met de praktische kant, m.a.w. hoe start je als school met het filosoferen? Het beste is natuurlijk het inhuren van een vakdocent om wekelijks te filosoferen met kinderen. Past dit niet in het budget dan kun je eenmalig een vakdocent inhuren om alle leerkrachten een training te geven. Past ook dit niet in het budget dan zijn er diverse boeken met methodes te koop waar de leerkrachten zelfstandig mee aan de gang kunnen. Op de site van het Centrum voor Kinderfilosofie staat een uitgebreide literatuurlijst: http://www.kinderfilosofie.nl/index.php/de-praktijk/literatuur. Nog laagdrempeliger en goedkoper zijn ‘Praatprikkels – 50 filosofische vragenkaartjes voor kinderen’. Deze kaartjes pak je er bij een kringgesprek makkelijk even bij en kosten de leerkrachten geen voorbereidingstijd. Meer informatie over de Praatprikkels vindt u op: http://www.filosofiejuf.nl/filosofische-vragenkaartjes.

Kinderen over filosoferen:

"Filosoferen is leuk omdat je eerst denkt dat je het antwoord wel weet en dan toch niet."

"Je hebt altijd iets te doen want er is altijd iets om na te denken en je komt dan vanzelf weer op nieuwe dingen om over na te denken."

"Je gaat heel anders naar de dingen kijken."

"Er komen steeds meer vragen in je op en dan ga je eens echt nadenken."

Voetnoten

(1)

Matthew Lipman, de grondlegger van

filosoferen met kinderen, heeft een lijst van

denkvaardigheden en disposities opgesteld die door het filosoferen ontwikkeld worden.

Hieronder volgen de belangrijkste vaardigheden uit de lijst:

begrippen precies formuleren

gepaste veralgemeningen maken

oorzaak-gevolgrelaties formuleren

Onmiddellijke inferenties uit één enkele premisse kunnen maken

syllogistische referenties uit twee premissen kunnen maken

elementaire standaardiseringsregels kennen

regels van de relatielogica kennen

consistenties en contradicties herkennen

Inferenties (afleidingen) maken uit voorwaardelijke syllogismen in de oordeelslogica

vragen formuleren

onderliggende vooronderstellingen identificeren

deel-geheelrelaties vatten

weten wanneer ambiguïteiten te tolereren of te vermijden

vage woorden herkennen

relevante overwegingen in rekening brengen

de samenhang van doelen en middelen herkennen

informele drogredeneringen herkennen

begrippen operationaliseren

redenen geven

de contextuele aard van waarheid en onwaarheid erkennen

Onderscheidingen maken

Verbanden leggen

Werken met analogieën

Alternatieven ontdekken

Hypothesen opstellen

Waarden analyseren

Voorbeelden geven

Definities geven voor gangbare woorden

Criteria identificeren en gebruiken

Rekening houden met perspectiefverschillen

(2)

Kerndoelen Nederlands Mondeling onderwijs - basisschool

1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken

taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of

schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

2 De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te

drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen

van verslag, het geven van uitleg, het instrueren

en bij het discussiëren.

3 De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies

en in een gesprek dat informatief of opiniërend van

karakter is en leren met argumenten te reageren.

more...
No comment yet.
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

12 tot 18 | Vakblad voor voortgezet onderwijs Deze maand: Nr. | Learning, Leerlingen, Mediawijsheid, Leermateriaal, Analytics

12 tot 18 | Vakblad voor voortgezet onderwijs Deze maand: Nr. | Learning, Leerlingen, Mediawijsheid, Leermateriaal, Analytics | Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills | Scoop.it

Vakblad voor voortgezet onderwijs Deze maand: Nr. 8 oktober 2012 Inhoud Volledige open digitale leerlijnen beschikbaarDe Stercollecties van VO-cont...

via @warempel 

more...
No comment yet.
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

Oratie Saskia Brand-Gruwel: leren in een digitale wereld #ou_ow | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

Oratie Saskia Brand-Gruwel: leren in een digitale wereld #ou_ow | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning | Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills | Scoop.it
Vier dimensies van leren leiden tot drie uitdagingen voor het onderwijs, als het gaat om het gebruik van ICT en leren. Zo kunnen digitale vaardigheden beter geïntegreerd binnen het curriculum aan de orde komen.
more...
No comment yet.
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

The Tipping Point - Wikipedia, the free encyclopedia

The Tipping Point - Wikipedia, the free encyclopedia | Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills | Scoop.it

via @hesterij  ivm taak mbt filosofische attitude

more...
No comment yet.
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

Hoe de flipped classroom uit beeld verdween

Hoe de flipped classroom uit beeld verdween | Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills | Scoop.it

Shelley Wright's liefde voor het concept van de flipped classroom is bekoeld. Het concept bleek namelijk niet geschikt om onderwijs fundamenteel te transformeren. En dat is wat zij beoogt.

via @consentacademie 

more...
No comment yet.
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

Interview hoogleraar Micha de Winter: Belang sociale netwerken en vorming van identiteit van kinderen

Interview hoogleraar Micha de Winter: Belang sociale netwerken en vorming van identiteit van kinderen | Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills | Scoop.it

info via @martindogger

 

Micha de Winter:

Belang van sociale netwerken van kinderen  

Vorming van identiteit behoort ook tot basics!

Gedachtegoed sluit aan bij Essentieel Leren en Werkconcept Critical Skills: www.criticalskills.nl

more...
No comment yet.
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

Kennisnet lanceert Kader ict-bekwaamheid!

Kennisnet lanceert Kader ict-bekwaamheid! | Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills | Scoop.it
Kennisnet lanceert op 6 oktober 2012 tijdens de Dag van de leraar het Kader voor ict-bekwaamheid...
more...
No comment yet.
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

Rethinking Education for the 21st Century: The Jefferson Parish Public School Story

The Jefferson Parish Public School System continues to lead the state of Louisiana in the number of classrooms outfitted with interactive class boards, digit...

info via @sanverbruggen

more...
No comment yet.
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

20 Classrooms From Around The World

20 Classrooms From Around The World | Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills | Scoop.it

We've talked about virtual field trips and connecting with other schools online many times. But what about actually seeing how your classroom stacks up to the others around the world?

via @sanverbruggen 

more...
No comment yet.
Scooped by Els Snels
Scoop.it!

Exit concentratie, een documentaire over migratie en onderwijs, deel 3

Exit concentratie, een documentaire over migratie en onderwijs, deel 3 | Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills | Scoop.it

Als je als leerkracht wil bijleren over inclusie dan moet je naar Finland. Al ben je doof, blind, heb je een mentale of fysieke handicap, ben je autistisch, of heb je gewoon een taalachterstand, maakt niet uit.

via @knapvilla 

more...
No comment yet.