Λογισμικό «Πολυμέσα» | Τάξη 2.0 | Scoop.it
Λογισμικό «Πολυμέσα»! 10/30/2012. Το εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Για κάθε ενότητα μπορείτε να βρείτε διαφάνειες και προτεινόμενες δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε κάθε βαθμίδα ...

Via Aris P. Louvris