Τεχνο-ΛΟΓΙΕΣ στην εκπαίδευση » KidRex: Μηχανή αναζήτησης για παιδιά | Τάξη 2.0 | Scoop.it

Δεν είναι σπάνιο ούτε παράξενο ένα μικρό παιδί να κάνει αναζητήσεις στο Διαδίκτυο. Αυτό συμβαίνει διότι οι γονείς του έχουν ασχοληθεί μαζί του και του έχουν μάθει αρκετά πράγματα για το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ή γιατί στο Νηπιαγωγείο ή στο Δημοτικό γίνεται χρήση από τον εκπαιδευτικό. Το ερώτημα είναι να δείξουμε στο παιδί τη χρήση κάποιας μηχανής αναζήτησης από αυτές που χρησιμοποιούμε εμείς οι ενήλικοι; 

 

Θα έλεγα πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μηχανή Kidrex η οποία στηρίζεται στην αναζήτηση του google ταυτόχρονα όμως φιλτράρει τα αποτελέσματα και μας παρουσιάζει αυτά που είναι ασφαλή για τα παιδιά. Η διεύθυνση είναι:   

http://www.kidrex.org/ 

Χρησιμοποιήστε την και μάθαιτε το παιδί να την χρησιμοποιεί. Θα σας παρέχει ασφαλή αποτελέσματα.


Via Informatics